head_banner

Шкаф за биологична безопасност

  • Class II Microbiological Safety Cabinet

    Шкаф за микробиологична безопасност клас II

    Този продукт се използва широко в медицинско лечение, инспекция на лекарства, здравна и епидемична профилактика, опазване на околната среда и други научноизследователски отдели.Това е оборудване с постоянна температура за култивиране и защита на клетки, плесени и микроорганизми и експерименти по отглеждане и отглеждане на растения.